English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM04
NázevDopravní inženýrství (DST)
Course nameTraffic Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMartin Všetečka

Obsahové informace

Studenti porozumí principům dějů v dopravním proudu a získají potřebné znalosti o metodách dopravního inženýrství. Umějí navrhnout a zorganizovat sběr dopravních dat, jejich zpracování a analýzu. Zvládají kapacitní výpočty, dopravní prognózy, řízení dopravy a její organizaci.
Základní probíraná témata jsou: Základy dopravního inženýrství, teorie dopravního proudu, sběr a vyhodnocování dat o dopravě, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy.
Základní teorie dopravního proudu, výpočty kapacit silničních úseků a křižovatek, teorie výpočtu signálního plánu řízení křižovatky, systém organizace dopravy v městských sídlech.
Využití nových technologií řízení ke zkapacitnění silničních komunikací a sledování provozu.
Způsoby sběru a zpracování dat intenzit dopravy automobilové a městské hromadné dopravy.
Základy mikroskopických i makroskopických modelů dopravního proudu.
Modelování různých typů křižovatek ve standardním software.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problému dopravního inženýrství, dělení dopravně inženýrských oborů.
 • 2. Dopravní systémy, kategorie, dopravní průzkumy.
 • 3. Teorie dopravního proudu.
 • 4. Kapacitní výpočty – mezikřižovatkové úseky komunikačních sítí.
 • 5. Kapacitní výpočty - neřízené křižovatky.
 • 6. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky.
 • 7. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ.
 • 8. Modelování a simulace dopravního proudu, mikroskopické a makroskopické modely.
 • 9. Simulace neřízené křižovatky, dopravní zátěže profilovými intenzitami.
 • 10. Simulace světelně řízené křižovatky včetně veřejné dopravy.
 • 11. Simulace okružní křižovatky včetně pěší dopravy.
 • 12. Technologie řízení dopravy.
 • 13. Systémy prognózování dopravy, systémy řízení a organizace dopravy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problému dopravního inženýrství, dělení dopravně inženýrských oborů.
 • 2. Dopravní systémy, kategorie, dopravní průzkumy.
 • 3. Teorie dopravního proudu.
 • 4. Kapacitní výpočty – mezikřižovatkové úseky komunikačních sítí.
 • 5. Kapacitní výpočty - neřízené křižovatky.
 • 6. Kapacitní výpočty - okružní křižovatky.
 • 7. Kapacitní výpočty - křižovatky řízené SSZ.
 • 8. Modelování a simulace dopravního proudu, mikroskopické a makroskopické modely.
 • 9. Simulace neřízené křižovatky, dopravní zátěže profilovými intenzitami.
 • 10. Simulace světelně řízené křižovatky včetně veřejné dopravy.
 • 11. Simulace okružní křižovatky včetně pěší dopravy.
 • 12. Technologie řízení dopravy.
 • 13. Systémy prognózování dopravy, systémy řízení a organizace dopravy.
Práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, základy CAD, základní znalosti matematiky a fyziky.

Základní literatura předmětu

Medelská Viera, Jirava Petr, Nop Dušan, Rojan Jiří: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava, 1991
Novák Ludvík, Doupal Emil: Dopravní inženýrství - Návody do cvičení, VUT v Brně, 1991
TSS-Transport Simulation Systems: Aimsun 6.1 Users Manual, TSS-Transport Simulation Systems, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pavlíček Jan: Městské komunikace, VUT v Brně, 1988
Medelská Viera, Bezák Bystrík, Frešo Peter: Dopravné inžinierstvo - Návody do cvičenia, SVŠT Bratislava, 1983
sborník: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích, Eltodo a.s., 1996