English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCM001
NázevProjektování pozemních komunikací
Course nameRoad Design

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Radimský

Obsahové informace

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací a mimoúrovňových křižovatek.
Příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku),
Zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy).
Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů.
Odvodnění pozemních komunikací.
Výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot.
Objekty na pozemních komunikacích.
Bezpečnost provozu.
Zabývá se zpracováním podrobné projektové dokumentace mimoúrovňové křižovatky na pozemních komunikacích. Směrový a výškový návrh hlavních tras a křižovatkových větví (situace a podélné profily), příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku), zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy). Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů. Zjednodušená vizualizace. Odvodnění pozemních komunikací (hydrotechnický výpočet), výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot. Objekty na pozemních komunikacích. Bezpečnost provozu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Síť pozemních komunikací v ČR.
 • 2. Křižovatky úrovňové.
 • 3. Křižovatky okružní a nekonvenční.
 • 4. Křižovatky mimoúrovňové I.
 • 5. Křižovatky mimoúrovňové II.
 • 6. Kategorie silnic a dálnic.
 • 7. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
 • 8. Odvodnění silnic a dálnic.
 • 9. Propustky.
 • 10. Objekty na pozemních komunikacích.
 • 11. Bezpečnostní zařízení.
 • 12. Životní prostředí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Návrh směrového vedení mimoúrovňové křižovatky.
 • 2. Návrh výškového vedení mimoúrovňové křižovatky.
 • 3. Návrh příčného uspořádání.
 • 4. Odvodnění a návrh propustku.
 • 5. Návrh úrovňové křižovatky.
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací,znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.
Literatura není u předmětu zadána