English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód6L5
NázevMatematické modelování betonových konstrukcí
Course nameMathematical Modelling of Concrete Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantPetr Štěpánek

Obsahové informace

Vytváření matematických modelů pro modelování betonových konstrukcí v oblasti návrhu i rekonstrukce. Modelování chování průřezů betonových prvků (lineární i nelineární analýza). Tuzemské i zahraniční normové předpisy a jejich napojení na analýzu MKP. Statická lineární i nelineární analýza betonové konstrukce a jejích částí.
Materiálové modely betonu a vyztuženého betonu, jejich použití v některých dostupných komerčních programových systémech MKP.
Řešení stavu napjatosti od teplotního zatížení a objemových změn.

Harmonogram přednášky

 • 1. Průřez železobetonového prvku při namáhání normálovou silou a ohybovým momentem. Obecná formulace problému jako fyzikálně nelineární úlohy.
 • 2. Řešení podmínek rovnováhy.
 • 3. Iterační metody.
 • 4. Kontrola únosnosti.
 • 5. Optimalizace návrhu výztuže do průřezu.
 • 6. Tuzemské i zahraniční předpisy pro modelování železobetonových konstrukcí. Nelineární modelování chování prutových betonových konstrukcí - únosnost a přetvoření.
 • 7. Modely betonu a výztuže při jednoosé a víceosé napjatosti.
 • 8. Přístupy pro řešení nelineárních úloh: vrstvičkový, integrální.
 • 9. Nelineární modelování deskových betonových konstrukcí.
 • 10. Využití některých komerčních programových systémů při řešení nelineárních úloh návrhu železobetonové konstrukce.
 • 11. Teplotní zatížení betonových prvků.
 • 12. Teplotní zatížení betonových prvků - pokračování.
 • 13. Řešení stavu napjatosti od objemových změn betonu.
 • 14. Řešení stavu napjatosti od objemových změn betonu - pokračování.
stavební mechanika, numerické metody, betonové konstrukce

Základní literatura předmětu

Wergner, R.: Tragverh. von Stahlbetonplatten mit nichtlin. Materialgesetz, TU München, Frankfurt, 1974
Zienkiewicz, O. C.: Method der Finiten Elemente, Hanser Verlag, Bonn, 1977
Bathe, K. J.: Finite element Procedures in Engineering Analysis, Prentience Hall, New York, 1982

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Khonke, P.: ANSYS - User manual, SAS IP, Cannonsburg, 1999
Kanický, V., Kolář, V., Němec, I.: Metoda konečných prvků. Výpočet konstrukcí ......, Computer Press, Praha, 1998
Kolář, V., Kratochvíl, J., Leitner, F., Ženíšek, A.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků, SNTL, Praha, 1979
 • Přednáší Prof. Štěpánek.
 • Od školního roku 2002/2003 nahrazuje předmět L84 - Matematické modelování betonových konstrukcí (S).