English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód5R2
NázevModelování ve vodním stavitelství
Course nameModelling in Hydraulics Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaroslav Veselý

Obsahové informace

Modelování - účel, druhy, obecný zákon modelové podobnosti, rozměrová analýza, kriteria modelové podobnosti, volba měřítka modelu.
Modely fyzikální - vodní, aerodynamické, analogové - a matematické, jejich přednosti, účelnost kombinace, praktické aplikace.
Měření veličin a zpracování výsledků měření.
Terénní měření a průzkumy pro modelování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Metody řešení hydrodynamických jevů a náplň hydrotechnického výzkumu. Matematické a fyzikální modelování.
 • 2.,3. Modelování, obecný zákon modelové podobnosti, rozměrová analýza. Druhy modelů.
 • 4.až 7. Kritéria modelové podobnosti, volba měřítka modelu.
 • 8.,9. Laboratorní zařízení, technika a metody měření.
 • 10.až 12. Praktické úlohy - stanovení měřítka, přepočty veličin,
 • měření a zpracování výsledků.
 • 13. Zhodnocení, zpracování zpráv, metodika výzkumu, zobecnění.
Fyzika, Matematika, Betonové konstrukce, Mechanika zemin.

Základní literatura předmětu

Čábelka, J. - Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice, Academia Praha, 1987
Čábelka,J. a kol.: Hydrotechnický výzkum 1,2,3, SNTL Praha, 1964

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kolář, V. - Patočka, C. - Bém, J.: Hydraulika, SNTL/ALFA Praha, 1983
 • Literatura:
 • [1] Čábelka J., Novák P.: Hydrotechnický výzkum 1. Modelový výzkum. SNTL-SVTL Praha 1964
 • [2] Doležalík V.: Podobnost a modelování v chemické technologii. SNTL, Praha 1959
 • [3] Hálek V.: Hydrotechnický výzkum 3, Metody analogií v hydraulice Praha SNTL 1965
 • [4] Kolář V. a kol.: Hydraulika, Technický průvodce 5, SNTL Praha 1966
 • [5] Kratochvil S.: Hydrotechnický výzkum 2, SNTL Praha 1965
 • [6] Čábelka J., Gabriel P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice [1]. Výzkum na hydraulických modelech a ve skutečnosti. Academia Praha 1987
 • [7] Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika, SNTL-ALFA Praha 1983

WWW stránka předmětu

lvv.cz