Kótování poloměrů kružnic a oblouků

tlačítko: (na panelu Kóty)
menu:Kóty – Poloměr
příkaz:kótyrádius

Příkaz:_dimradius 
Vyberte oblouk nebo kružnici: ukážeme oblouk nebo kružnici
Kótovací text = 2.25informace o hodnotě změřeného poloměru
Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úHel]:bod
nebo
některá volba
Zadáme bod, kterým povede kótovací čára, nebo některou z voleb.

Kótovací text tohoto příkazu obsahuje kromě hodnoty poloměru vždy i písmeno R.

Volby Mtext, Text a úHel umožňují úpravu automaticky generovaného kótovacího textu – podrobněji.

Při kótování poloměru nastavení na kartě Přizpůsobit dialogu pro kótovací styl ovlivňuje chování kóty, už při jejím kreslení, nikoli až v případě, že se text nemůže vejít na místo, kde by měl být podle nastavení na kartě Text.

 • Je-li zvoleno Umístění textu „Stejně s kótovací čárou“, pak na výzvu Vyberte oblouk nebo kružnici: opravdu pouze určíme kótovaný objekt a na výzvu Zadejte umístění kótovací čáry opravdu ukazujeme bod, kterým jde kótovací čára. Text je nad kótovací čárou a nelze ho samostatně přesunout ani dodatečně.

  Kótovací čára je zkrácená, její délka závisí na bodu umístění kótovací čáry.

  Je-li zaškrtnuta volba Mezi vynášecí čáry kreslit kótovací čáru, pak se v případě, že bod umístění kótovací čáry byl zadán vně kružnice, vykreslí kótovací čára i uvnitř kružnce a to v délce poloměru.


 • Je-li zvoleno Umístění textu „Přes kótovací čáru, bez odkazu“, pak se příkaz chová tak, že bodem, který ukazujeme na výzvu Vyberte oblouk nebo kružnici: vybíráme kótovanou kružnici či oblouk a zároveň i určujeme umístění kótovací čáry. Bodem, který dáváme na výzvu Zadejte umístění kótovací čáry, určujeme už jen pozici textu.

  Kótovací čára se v tomto případě vždy vykresluje v délce poloměru. • Volba Text vždy mezi vynášecími čarami v případě poloměru znamená, že text je vně kótovací čáry:

  Kótování poloměrů zalomenou kótou

  Kótování poloměrů zalomenou kótou je určeno pro případy, kdy je střed kótované kružnice nebo oblouku mimo zobrazenou část výkresu. Pro vykreslení zalomené kóty zadáváme její počátek (přepsání středového umístění), umístění kóty a pozici zalomení. Úhel zalomení se určuje ve stylu na kartě Symboly a šipky.


  Kótování průměrů kružnic a oblouků

  tlačítko: (na panelu Kóty)
  menu:Kóty – Průměr
  příkaz:kótyprům

  Výzvy příkazu jsou stejné jako u příkazu KÓTYRÁDIUS. Také chování příkazu vzhledem k nastavení na kartě Fit dialogu pro kótovací styl je shodné s příkazem DIMRADIUS.

  Před hodnotu průměru je implicitně vložen znak Ø. Nechceme-li mít u kótovacího textu tuto značku, nesmíme nabízený text přijmout Entrem, ale musíme nabídnutou hodnotu opsat. Pak je ovšem kótovací text konstantní.