AutoCAD v prostoru

Tento učební text obsahuje popis základních metod konstruování v prostoru. Navazuje na učební texty AutoCAD I. (AutoCAD v rovině). Předpokládáme, že čtenář umí bezpečně kreslit v rovině a chce se pustit do tvorby prostorových modelů. Učební texty obsahují popis jednotlivých příkazů, které toto umožňují.
Text je připraven pro českou verzi AutoCADu 2006, který je provozován v učebnách ústavu informatiky. V textu jsou uvedeny i alternativní anglické názvy příkazů, aby z něj mohli čerpat informace i studenti pracující s anglickou verzí softwaru.

Zvládnutí modelování v prostoru vám přinese určitě hodně radosti z povedených modelů a také je vynikající průpravou pro práci se specializovanými 3D stavařskými programy jako je AutoCAD Architectural Desktop nebo Revit. I v těchto programech se dostanete do situací, kdy nebudou stačit knihovny prvků a budete si muset chybějící prvky vymodelovat v AutoCADu. Text je převážně referenční příručkou a popisem příkazů. Samostatná část se cvičeními potom pokrývá většinu vyložených příkazů. V této podobě by měl zejména sloužit jako teoretická opora předmětů CAD systémy v prostoru (6U1) a Prostorové modelování (BU51, 5U6 a AU03).

Pokud vás text zaujal nebo naopak naštval, jestli vám v něm něco chybí nebo naopak přebývá, jestli jste v textu objevili chyby nebo se jen chcete svěřit se zkušenostmi s prací s tímto učebním textem, nebojte se napsat na adresu novotna.h@fce.vutbr.cz. Na vaše připomínky se budu snažit reagovat. Navíc každá reakce je lepší než žádná.