English

Oddělení podpory tvůrčí činnosti - OPT (12908)

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. 54 114 8013 B421 paril (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz