English

Studijní oddělení

Kód12901
ZkratkaSTO
Adresa602 00 Brno, Veveří 331/95
Telefon+420 541149912
Fax
E-mail2981@fce.vutbr.cz; sto@fce.vutbr.cz
Stránka pracovištěhttp://www.fce.vutbr.cz/studium/sto/default.asp
Zaměstnanciseznam

  • studijní agenda bakalářských, navazujích magisterských a doktorských studijních programů
  • studium v angličtině
  • studijní poradenství

  • stipendia
  • odvolání vůči vyměřeným poplatkům za studium
  • celoživotní vzdělávání
  • průkazy studentů