Konstrukce a dopravní stavby (Bc. SP, NMgr. SP)

  1. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - vedoucí oboru - vedoucí oboru Konstrukce a dopravní stavby
  2. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
  3. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
  4. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
  5. doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
  6. Ing. Josef Panáček
  7. Ing. Vlasta Juránková, CSc.
  8. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
  9. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
  10. Ing. Michaela Šmídková - zástupce Studentské komory Akademického senátu