English

Poradní sbory děkana pro funkční období

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018


DĚKAN

prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA
 • e-mail: dekan (z) fce (t) vutbr (t) cz
 • tel: +420 541147102

PRODĚKANI

prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
 • proděkan pro magisterské a doktorské studium; statutární zástupce děkana
 • tel.: +420 541147311
 • e-mail: bajer (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
 • proděkan pro bakalářské studium a anglickou výuku
 • tel.: +420 541147759
 • e-mail: jandora (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
 • proděkan pro vědu a výzkum
 • tel.: +420 541147360
 • e-mail: novak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Nikol ŽIŽKOVÁ, Ph.D.
 • proděkanka pro vnitřní a zahraniční vztahy
 • tel.: +420 541147515
 • e-mail: zizkova (t) n (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.
 • proděkan pro strategický rozvoj
 • tel.: +420 541147409
 • e-mail: novotny (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

TAJEMNÍK

Ing. Oldřich ŠAŠINKA, MBA
 • tajemník fakulty
 • tel.: +420 541147103
 • e-mail: sasinka (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

PŘEDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU

Ing. Petr BENEŠ, CSc.

PŘEDSEDA VÝBORU FAKULTNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE

Ing. Alena Berková

VEDOUCÍ KABINETU INFORMAČNÍCH SYSTÉMU

Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.

Předseda studentské komory Akademického senátu Fakulty stavební

Ing. Michaela Šmídková
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 3. Ing. David Duchan, Ph.D.
 4. Ing. Aleš Dvořák
 5. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 6. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
 7. Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
 8. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 9. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 10. Ing. Světlana Popelová
 11. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 12. Ing. Michal Vojkůvka
 13. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 14. Ing. Zbyněk Auer - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda
 2. Ing. Boris Biely
 3. Bc. Zdeňka Jandová
 4. Luboš Pařílek
 5. Ing. Ivo Rohrbacher
 6. Ing. arch. Jiří Skála, Ph.D.
 7. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 8. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 4. Ing. Zbyněk Auer - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 5. Eliška Jarmerová - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 6. Bc. Jiří Müller - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Alena Berková
 3. PhDr. Marie Davidová
 4. Ing. arch. Ladislava Foretníková
 5. doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.
 6. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 7. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 8. doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.
 9. Ing. Josef Panáček
 10. Ing. Světlana Popelová
 11. prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - ediční referent
 12. Ing. Hana Uhmannová, CSc.
 13. Bc. Eva Černá - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - předseda
 2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 3. Ing. Petr Beneš, CSc.
 4. Ing. David Floryán
 5. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 6. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
 7. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 8. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 9. doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.
 10. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA
 11. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
 12. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 13. doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
 14. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 15. doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
 16. prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 17. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 18. Ing. Michaela Šmídková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. Ing. František Soukup - předseda
 2. Blanka Bártová
 3. Darja Caletková
 4. Irena Paulíková
 5. Bc. Lukáš Rundt - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Božena Dohnálková, Ph.D.
 3. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 4. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 5. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 6. Mgr. Alice Šindelářová
 7. Ing. Michaela Šmídková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 8. Ing. Miloslav Zimmermann
 9. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 1. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - předseda
 2. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
 3. prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - vedoucí oboru Stavebně materiálové inženýrství
 4. doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
 5. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 6. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 7. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - vedoucí oboru Konstrukce a dopravní stavby
 8. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 9. doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - vedoucí oboru Geodézie a kartografie
 10. doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - vedoucí oboru Pozemní stavby
 11. doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - vedoucí oboru Realizace staveb
 12. prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - vedoucí oboru Architektura
 13. Ing. Josef Panáček
 14. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
 15. Ing. Světlana Popelová
 16. doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - vedoucí Všeobecného teoreticko-technického oboru
 17. prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
 18. doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - vedoucí oboru Management stavebnictví
 19. doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - vedoucí oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
 20. doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - vedoucí oboru Městské inženýrství
 21. Eliška Jarmerová - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 22. Bc. Veronika Ondryášová - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - předseda
 2. Ing. Boris Biely
 3. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 4. doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D.
 5. Ing. Zbyněk Auer - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 6. Ing. Martin Ťažký - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda
 2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
 3. Ing. David Floryán
 4. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 5. doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.
 6. Ing. Miroslav Menšík, Ph.D.
 7. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.
 8. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 9. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
 10. Bc. Peter Mlynár - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda
 2. Ing. Petr Beneš, CSc.
 3. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. - Zástupce budovy C
 4. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - Zástupce budovy E1
 5. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - Zástupce budovy R
 6. Ing. Rudolf Milerski, CSc. - Zástupce budovy Z
 7. doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - Zástupce budovy E2
 8. Ing. Ivo Rohrbacher
 9. Ing. Oldřich Šašinka, MBA
 10. doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. - Zástupce budovy B
 11. doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - Zástupce budovy D
 12. Ing. Michaela Šmídková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda
 2. Ing. Věra Glisníková, CSc.
 3. Ing. Vlasta Juránková, CSc.
 4. doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
 5. Ing. Rudolf Milerski, CSc.
 6. doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
 7. Ing. Eva Vítková, Ph.D.
 8. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - předseda
 2. doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
 3. prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
 4. doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
 5. prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
 6. doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
 7. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
 9. prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
 10. prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
 11. doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
 12. prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.
 13. Ing. Martin Ťažký - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 1. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - předseda
 2. doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.
 3. doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 4. prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA
 5. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
 6. Ing. Josef Remeš
 7. Mgr. Veronika Rodriguezová
 8. doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc.
 9. Bc. Ludmila Zelinková
 10. Ing. et Ing. Michaela Dvořáková - zástupce Studentské komory Akademického senátu
 11. Ing. Ondřej Porwisz - zástupce Studentské komory Akademického senátu