English

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. – seznam publikací

2017

  1. RUDA, A., KOLEJKA, J., Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka, článek v GEOGRAFIE-PRAGUE, ISSN 1212-0014, Česká geografická společnost, Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný