English

Lukáš Novák – seznam publikací

2015

  1. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., IMPLEMETACE DATABÁZE LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH BETONŮ DO SOFTWARU FREET, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2015
  2. NOVÁK, L.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, D., Implementace databáze lomově-mechanických parametrů vybraných betonů do softwaru Freet, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný