English

Ing. Romana Halamová – seznam publikací

2018

 1. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D., Vývoj modulu pružnosti cementových kompozitů v rané fázi jejich zrání, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018
 2. HALAMOVÁ, R.; ALEXA, M.; BEDNÁŘOVÁ, B., Experimentální určení vlivu velikosti zkušebního tělesa na výsledky pevnosti lehkého batonu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018
 3. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P., Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník konference MALTOVINY 2017, ISBN 978-80-214-5446-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 2. HALAMOVÁ, R.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M., Vliv velikosti maximálního zrna kameniva na modul pružnosti a parametry akustické emise teplotně namáhaných betonů, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 3. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D., Stanovení procesu tuhnutí a tvrdnutí pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 4. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 5. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R., Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 6. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 7. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů, příspěvek na konferenci 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-73-2, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2017
 8. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R., Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017
 9. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný