English

Ing. Jan Kammermayer – seznam publikací

2018

  1. KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z., Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2018
  2. ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J., Počátek pohybu stejnozrnných splavenin používaných pro hydrotechnický výzkum v LVV, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2018
  3. KAMMERMAYER, J., Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

  1. KAMMERMAYER, J., Vyhodnocení zanášení a doba životnosti nádrže, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

  1. KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z., Zanášení nádrží VD, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný