English

Ing. Ondřej Karel – seznam publikací

2017

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R., Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 2. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SACHR, J.; KAREL, O., Non-destructive Schmidt Rebound Hammer Evaluation of the Degradation of Concrete Exposed to High Temperatures, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 3. KAREL, O.; KUBANEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P., Možnosti aplikace a testování systému nerezových helikálních výztužích pro sanace betonových konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 4. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag , , ISBN 978-80-214-5507- 8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 7. KAREL, O.; KUBANEK, J.; SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Sanace panelových bytových domů pomocí dodatečně vkládané helikální výztuže – vývoj, alternativy, zkoušení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 8. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Případová studie - stavebně technický průzkum, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 10. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O., EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ SPOJŮ NEREZOVÉ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE A BETONU VYSTAVENÉMU ÚČINKŮM VYSOKÝCH TEPLOT, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 11. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM KINA SCALA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2017
 12. KAREL, O.; KUBANEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P., SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ – MOŽNOSTI POUŽITÍ, TESTOVÁNÍ A DIAGNOSTIKY, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2017
 13. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 14. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Fine-grained Composites, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P., The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening , , ISBN 978-961-94088-0-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016
 4. KAREL, O., Experimentální ověřování skutečného působení komponent i celého systému statického zajištění pomocí nerezových helikálních výztuží., příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný