English

Ing. Jiří Horák – seznam publikací

2017

  1. HORÁK, J.; REMEŠ, J., Práce s informacemi v BIM modelu, příspěvek na konferenci Sborník abstaktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. REMEŠ, J.; BRZOŇ, R.; PETŘÍČEK, T.; HORÁK, J., Moisture diagnostic of a failured roof drainage situated behind a parapet wall and a subsequent condensate influence to a wooden construction, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, 2016

2015

  1. HORÁK, J., Projektování TZB v Revitu, článek v CAD, ISSN 1805-8418, CCB, spol. s.r.o., Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný