English

Ing. Martin Závacký – seznam publikací

2018

 1. ZÁVACKÝ, M., Způsob vyhodnocení triaxiálních zkoušek hornin, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

2017

 1. KRMÍČEK, L.; ZÁVACKÝ, M., Triaxial compression testing of multicomponent geomaterials from quartz-poor (syenitic) systems, článek v Geoscience Engineering, ISSN 1802-5420, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2017
 2. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Pohlednice s městskými tunely - pokračování, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 3. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU PRO STŘÍKANÝ BETON, příspěvek na konferenci 45. konference ZS Brno 2017, ISBN 978-80-87920-05-3, Česká geotechnická společnost ČSSI, Brno, 2017
 4. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Advanced Material Model for Shotcrete – Calibration of Hardening Parameters, , ISBN 978-961-94088-1-0, Institute of Metals and Technology, Ljubjlana, 2017
 5. CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L., Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining, příspěvek na konferenci Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017) 21–22 September 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1757-899X, Praha, 2017
 6. CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu "Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS, , VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, Brno, 2017
 7. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 8. ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L., Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness, příspěvek na konferenci ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017, ISSN 1877-7058, Elsevier, Ostrava, 2017
 9. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
 10. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný