English

Ing. Martin Závacký – seznam publikací

2017

  1. CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M., Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining, příspěvek na konferenci Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017) 21–22 September 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1757-899X, 2017
  2. CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu "Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS, , VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, Brno, 2017
  3. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
  4. ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L., Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness, příspěvek na konferenci ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017, ISSN 1877-7058, Elsevier, Ostrava, 2017
  5. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017
  6. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M., Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný