English

Lukáš Labudek – seznam publikací

2017

  1. LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V., Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
  2. LABUDEK, L.; PRAK, M.; TICHÁ, A., EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY UŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ VE VZTAHU KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2, příspěvek na konferenci Juniorstav2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

  1. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M., IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
  2. TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; LABUDEK, L., ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS – COMPONENT OF FACILITY MANAGEMENT IN COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  3. TICHÁ, A.; PRAK, M.; LABUDEK, L., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR LOW-ENERGY HOUSE HEATING IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný