English

Ing. Zuzana Műnsterová – seznam publikací

2017

  1. MŰNSTEROVÁ, Z., Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. MŰNSTEROVÁ, Z., Možnost stanovení zrnitosti zemin metodou EIS, , LVV, Brno, 2016
  2. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí, , LVV, Brno, 2016
  3. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Neustálený proces kolmatace a sufoze, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
  4. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J.; FEJFAROVÁ, M., The estimate of soil grain size using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
  5. MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; TALL, A., The measurement of water infiltration into soil, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
  6. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS, příspěvek na konferenci 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 9788087117149, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
  7. PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Stanovení zbytkové vlhkosti v pórovitých materiálech metodou EIS, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016

2015

  1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M., Detection of the size of the effective grain using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný