English

Ing. Richard Dvořák – seznam publikací

2018

 1. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., CHOVÁNÍ OHYBEM NAMÁHANÝCH VZORKŮ BETONU VYZTUŽENÝCH NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 2. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., NEDESTRUKTIVNĚ STANOVENÉ VLASTNOSTI BETONU PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ SPOJŮ NEREZOVÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 3. DVOŘÁK, R., NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ A RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA ŽÁREM DEGRADOVANÉHO BETONU, příspěvek na konferenci juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

2017

 1. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 2. DVOŘÁK, R., Nedestruktivní posouzení teplotně degradovaného prostého betonu s různým obsahem hrubého kameniva pomocí metody Impact-Echo, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2017 / NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Vysoké učení technické v Brně, Chomutov, 2017
 3. TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L., The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 4. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-370-8, Bejing, China, 2017
 5. DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo, příspěvek na konferenci Experimental stress analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Kosice, Košice, 2017
 6. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, South Korea, 2017
 7. DVOŘÁK, R., ANALÝZA CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ S POUŽITÍM HRUBÉHO KAMENIVA 8/16 A 11/22 ZATĚŽOVANÝCH VYSOKOU TEPLOTOU POMOÍ METODY IMPACT-ECHO, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení v Brně, Brno, 2017

2016

 1. CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R., Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 2. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný