English

Ing. Martin Ťažký – seznam publikací

2018

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Effect of SNCR on the properties of fly ash in terms of its applicability to concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena (Volume 272), ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018
 2. ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R., Vhodnost popílků pro použití do betonu dle EN 450 na základě jejich granulometrie, , ISBN 978-80-86433-69-1, VUT Brno, Brno, 2018

2017

 1. NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., Photocatalyti active surface of lightweight self-compacting concretes architectural concretes, článek v Waset - conference proceedings, ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L., Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials, , ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 3. ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 4. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L., Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska jeho použitelnosti do betonu, , ISBN 9788089682133, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2017
 5. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., NIZKOPEVNOSTNÍ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY, , ISBN 978-80-227-4689-2, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 6. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Působí snižování emisních limitů na kvalitu popílků a jejich využití?, , Průmyslová ekologie, s.r.o., 2017
 7. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílků, , ISBN 9788021454989, Vysokoé učení tecnické v Brně , Brno, 2017
 8. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash - mixing of different particle-size fractions of fly ash and cement, kapitola v Fly ash - properties, analysis and performance, ISBN 9781536105162, Nova Publisher, Inc., New York, USA, 2017
 9. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Spolupůsobení vysokoteplotního a fluidního popílku v cementovém kompozitu, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Synergistic Effect of High Temperature Fly Ash with Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Influence of Use Fluidized Fly Ash Combined with High Temperature Fly Ash on Microstructure of Cement Composite, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L., Reduction of concrete´s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate, , TuDelft, Deft, The Netherladn, 2016
 4. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Elimination of negative influence of fluidized bed combustion fly ash on viscosity of cement mix, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 5. HUBÁČEK, A.; LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M., Optimization of Concrete with High Volume of Fly Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 6. LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Optimalizace betonů s vysokým podílem popílku, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Stará Živohošť, 2016
 7. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T.;VACHUŠKA, V., Concrete with Fluidized Bed Combustion Fly Ash Based Light Weight Aggregate, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 2180-3722, 2016

2015

 1. ŤAŽKÝ, T.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Využití vhodné kombinace příměsí a přísad do beton una významných stavbách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T., Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015

2014

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný