English

Ing. Karel Zlatuška – seznam publikací

2016

  1. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný