English

Ing. Jan Mašek – seznam publikací

2018

 1. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Approximation of volumes of Voronoi cells using parallel solution, příspěvek na konferenci Proceedings of JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2018

2017

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J., Dynamical Model of Interacting Particles for the Construction of Audze–Eglajs Designs in a Periodic Space, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th Int. Conf. on Structural Safety and Reliability, ISBN 978-3-903024-28-1, TU-Verlag Vienna, Vienna, 2017
 2. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P., Parallelized implementation of dynamical particle system, příspěvek na konferenci International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863, ISBN 978-0-7354-1538-6, American Institute of Physics, 2017
 3. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On influence of interaction laws of dynamical particle system for sampling optimization, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter, 2017
 4. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On the influence of the interaction laws of a dynamical particle system for sample optimization, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2017
 5. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Parallel Implementation of Dynamical Particle System for CUDA, příspěvek na konferenci PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING, ISSN 1759-3433, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2017
 6. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Výkonnost paralelizovaného řešení dynamického částicového systému při uvážení přínosu atomických operací, příspěvek na konferenci Sborník článků konference, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 7. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On Influence of Interaction Laws of Dynamical Particle System For Sample Optimization, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference , ISBN 978-80-248-4010-9, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2017

2016

 1. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter, 2016
 2. MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J., A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling, článek v SENSORS, ISSN 1424-8220, MDPI, 2016
 3. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 4. MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F., Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience, článek v International Journal of Distributed Sensor Networks, ISSN 1550-1329, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 5. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; KRÖPFL, F., Performance Analysis of the OSGi-based IoT Frameworks on Restricted Devices as Enablers for Connected-Home, příspěvek na konferenci 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), ISBN 978-1-4673-9282-2, Brno, Czech Republic, 2015
 2. MAŠEK, P.; UHLÍŘ, D.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; BOUGIOUKLIS, C.; HOŠEK, J., Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks, článek v International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, ISSN 1805-5443, International Science and Engineering Society, o.s., Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno, Czech Republic, 2015
 3. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný