English

Ing. Pavel Šperka – seznam publikací

2017

  1. KOUDELKA, T.; VARAUS, M.; ŠPERKA, P., Influence of aging on oil rejuvenated binder, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
  2. ŠPERKA, P.; KOUDELKA, T., Vliv přidání rejuvenátorů na nízkoteplotní vlastnosti asfaltového pojiva, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

  1. KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P.; VARAUS, M., Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
  2. VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P., Rejuvenator influence on Binder Material Properties, příspěvek na konferenci Innovative Materials: Engineering and Application II, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-783-4, 2016
  3. ŠPERKA, P., Vliv dávkování pryžového granulátu do silničního asfaltu na nízkoteplotní vlastnosti pojiva s ohledem na stárnutí, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
  4. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P., Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný