English

Ing. Adam Puda – seznam publikací

2016

  1. PUDA, A., Asfaltové směsi s CRmB - porovnání amerického a švédského konceptu a jejich použití v našich podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů z konference JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný