English

Ing. Adam Stančík – seznam publikací

2017

  1. STANČÍK, A., MODELOVÁNÍ VÝROBNÍ HALY S VUŽITÍM BIM NÁSTROJE, příspěvek na konferenci Sborník abstaktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. STANČÍK, A.; REMEŠ, J., Lighting and Daylighting Analysis with BIM, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016

2015

  1. STANČÍK, A., Využití elektronického podpisu při tvorbě 2D výkresové dokumentace, příspěvek na konferenci Sborník konference Junior Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5145-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný