English

Ing. Michal Prak – seznam publikací

2017

  1. LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V., Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
  2. LABUDEK, L.; PRAK, M.; TICHÁ, A., EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY UŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ VE VZTAHU KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2, příspěvek na konferenci Juniorstav2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

  1. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROSECKÁ, Z., MONITORING THE LIFE CYCLE COSTS OF GREEN BUILDINGS AND THEIR OPTIMIZATION IN TERMS OF FACILITY MANAGEMENT , příspěvek na konferenci 16 International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-79-7, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, Bulharsko, 2016
  2. TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; LABUDEK, L., ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS – COMPONENT OF FACILITY MANAGEMENT IN COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  3. TICHÁ, A.; PRAK, M.; LABUDEK, L., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR LOW-ENERGY HOUSE HEATING IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
  4. PRAK, M.; TICHÁ, A., SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ – SOUČÁST FACILITY MANAGEMENTU V PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, FAST, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

  1. PRAK, M.; TICHÁ, A., Optimalizace nákladů životního cyklu rodinného domu z pohledu facility managementu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný