English

Ing. Jakub Hodul – seznam publikací

2017

 1. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 2. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 6. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 7. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R., Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 8. ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 9. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F., Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 10. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 11. HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2017
 12. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017
 13. HODUL, J.; HODNÁ, J., PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT Brno, fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 2. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Applied Mechanics and Materials, Switzerland, 2016
 3. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J., Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing, příspěvek na konferenci Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-82-7, SGEM World Science, Vienna, 2016
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Utilization of waste glass in polymer concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 5. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Nizozemsko, 2016
 6. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Praha, 2016
 7. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 8. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste-Neutralization Sludge with aim of material utilization, příspěvek na konferenci Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering, ISBN 978-1-315-67590-9, CRC Press/Balkema, London, UK, 2016
 9. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic for the past 25 years, příspěvek na konferenci Restauration and Building-Physcs past-present-future, ISBN 978-3-8167-9590-2, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, Germany, 2016
 10. HODUL, J.; HODNÁ, J., POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, BRNO, 2016
 11. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, , Brno, 2016
 12. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 2. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 3. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 6. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2015
 7. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Brno, 2015
 8. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 9. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ, , Brno, 2015
 10. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015
 11. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T., The examination of waste industry sludge solidification/stabilization possibility, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 12. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J., The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., New evaluation methodology for solidification product durability assessment, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný