English

Ing. Dušan Dolák – seznam publikací

2017

 1. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J., Effect of firring temperature on reactivity and sedimentation volume of different types of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications Ltd., Switzerland, 2017
 2. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; GAZDIČ, D., Comparison of mineralogical changes during thermal processing of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 3. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOBROVOLNÝ, P., The Improvement of the Pozzolanic Properties of Recycled Glass during the Production of Blended Portland Cements, příspěvek na konferenci International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 4. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; VŠIANSKÝ, D., Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density, příspěvek na konferenci Dependence of residual CO2 of limestones on apparent density, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 5. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D.; BUREŠ, J., Methodology of sample selection for study of limestone decarbonation, příspěvek na konferenci Sborník MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Procedia engineering, Netherlands, 2017
 6. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Srovnání konečných vlastností portlandských cementů vlivem druhu mletí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2017
 7. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., VZTAH REAKTIVITY A SEDIMENTAČNÉHO OBJEMU ROZNYCH DRUHOV VÁPNA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017

2016

 1. DOLÁK, D.; BUREŠ, J.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D., STUDIUM REAKTIVITY VÁPNA NA VYBRANÝCH VZORCÍCH VÁPENCŮ, , Vustah, Hradec Králová, 2016
 2. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; VŠIANSKÝ, D.; DOBROVOLNÝ, P., Evaluation of the Grindability of Recycled Glass in the Production of Blended Cements, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovinsko, 2016
 3. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Impact of milling intensifiers on specific surface area of cement, příspěvek na konferenci Special concrete and Compisites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 4. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Impact of plasticizers on technological properties of gypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerlan, 2016
 5. BUREŠ, J.; DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D., Initial analysis for study of pure limestone decarbonation, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 6. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; DOČKAL, J., Comparison of separate and co-grinding of the blended cements with the pozzolanic component, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 7. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., VPLYV TECHNOLÓGIE MLETIA NA VLASTNOSTI PORTLANDSKÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 8. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K., Redukce emisí CO2 při výrobě hydraulických pojiv podobných Portlandskému cementu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. DVOŘÁK, K.; DOLÁK, D.; HÁJKOVÁ, I., Impact of Grinding Technology on Final Properties of Portland Cement, příspěvek na konferenci Cpecial Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications Ltd., Švýcarsko, 2015
 2. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D., Influence of grinding processes on gypsum microstructure, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Švýcarsko, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný