English

Ing. Hynek Štekbauer – seznam publikací

2016

  1. ŠTEKBAUER, H., The Pulley Element, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Ostrava, Česká republika, 2016
  2. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM, článek v Strojnícky časopis, ISSN 0039-2472, De Gruyter, Bratislava, Slovenská republika, 2016
  3. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A finite element algorithm of cables on pulleys, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-03224-8, Slovenská republika, 2016
  4. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., An algorithm for cable-pulley system, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Košice, Slovenská republika, 2016
  5. ŠTEKBAUER, H., The pulley element, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
  6. NĚMEC, I.; TRCALA, M.; ŠEVČÍK, I.; ŠTEKBAUER, H., New Formula for Geometric Stiffness Matrix Calculation, článek v Journal of Applied Mathematics and Physics, ISSN 2327-4379, Scientific Research Publishing, 2016
  7. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A NEW CABLE-PULLEY ALGORITHM IN RFEM, , Banská Štiavnica, Slovenská republika, 2016
  8. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro zkoušení zemních hřebíků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

  1. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Dynamic Analysis of Cables on Pulleys Using the New Algorithm, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
  2. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro vedení protokolu o zkoušce horninové kotvy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný