English

Ing. Martin Hušek – seznam publikací

2017

 1. HOKEŠ, F.; KRÁL, P.; KRŇÁVEK, O.; HUŠEK, M., Improved Sensitivity Analysis in the Inverse Identification of the Parameters of a Nonlinear Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, 2017
 2. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M., Identification of the Parameters of a Concrete Damage Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, 2017
 3. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P., Predicting the Load-Carrying Capacity of Reinforced Concrete Structural Element, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2017
 4. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., Inclusion of Randomness into SPH Simulations, článek v WSEAS TRANSACTION on HEAT and MASS TRANSFER, ISSN 2224-3461, 2017

2016

 1. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J., Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beam with Utilization of Elasto-plastic Material Model of Concrete, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2016
 2. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Effect of the Support Domain Size in SPH Fracture Simulations, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 3. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Concept and Numerical Simulations of a Reactive Anti-Fragment Armour Layer, příspěvek na konferenci 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISSN 0094-243X, Rhodos, Řecko, 2016
 4. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., How to Handle Irregular Distribution of SPH Particles in Dynamic Fracture Analysis, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8984, 2016
 5. HOKEŠ, F.; KALA, J.; HUŠEK, M.; KRÁL, P., Parameter Identification for a Multivariable Nonlinear Constitutive Model inside ANSYS Workbench, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 6. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., Influence of SPH Regularity and Parameters in Dynamic Fracture Phenomena, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 7. KALA, J.; HUŠEK, M., High speed loading of concrete constructions with transformation of eroded mass into the SPH, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 8. KALA, J.; HUŠEK, M., Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method, článek v SHOCK AND VIBRATION, ISSN 1070-9622, 2016
 9. HUŠEK, M., Krátký pohled do terminální balistiky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 10. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., A Simple Solution for Randomized Failure Modeling with the SPH Method, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, 2016

2015

 1. KALA, J.; HUŠEK, M., Useful Material Models of Concrete when High Speed Penetrating Fragments are Involved, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15), ISBN 978-1-61804-346-7, Roma, Italy, 2015
 2. HUŠEK, M., Validace empirických vztahů pro predikci penetrace betonových dílců numerickými simulacemi, příspěvek na konferenci 23rd SVSFEM ANSYS Users’ Group Meeting and Conference 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, P. Koňas, M. Štiglic, Hustopeče, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný