English

Ing. Lukáš Lyčka – seznam publikací

2017

  1. LYČKA, L., Experimentální ověření metody výpočtu protlačení, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

  1. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Výpočet protlačení lokálně podepřených desek se smykovou výztuží pomocí modelu vzpěry a táhla, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
  2. LYČKA, L., Výpočet únosnosti v protlačení pomocí modelu vzpěry a táhla, příspěvek na konferenci 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný