English

Ing. Jaroslav Pospíšil – seznam publikací

2017

  1. , VLIV UKONČENÍ PAROTĚSNÉ VRSTVY STĚNOVÉ KONSTRUKCE KOMPOZITNÍCH STAVEB, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D., Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2016, ISBN 978-80-86837-84-0, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2016
  2. POSPÍŠIL, J., OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCE KOMPOZITNÍCH STAVEB, příspěvek na konferenci Junirostav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Omega Design, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný