English

Ing. Karolína Vyhlídalová – seznam publikací

2017

 1. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., VLIV VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU NA ÚČINNOST SOLÁRNÍ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 3. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 4. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2017, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2017
 5. VYHLÍDALOVÁ, K., Modul potrubí v TRNSYS modelu solární soustavy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 2. VYHLÍDALOVÁ, K., Vliv velikosti zásobníku tepla na energetickou bilanci solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 3. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Vyhodnocení energetické bilance solární soustavy v simulačním software TRNSYS, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 2. VYHLÍDALOVÁ, K., Objem solárního zásobníku tepla, příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelování malé solární soustavy v energetickém simulačním programu TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2014, ISBN 978-80-248-3623-2, Ostrava, 2014
 2. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelling of a Small Solar Collector Array and Comparison with Meteorological Data Using TRNSYS Energy Simulation Software, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Energetická náročnost budov v příkladech, , ISBN 978-80-214-5056-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,, Brno, 2014
 4. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetické simulační programy a jejich využití, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 5. VYHLÍDALOVÁ, K., Modelování solární soustavy v programu TRNSYS, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Modelování tepelné bilance domu s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci STRUCTURA Stavební Trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB -Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Význam primární energie při volbě zdroje tepla v obytných budovách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol.s.r.o., Praha, 2013
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2013
 4. HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K., ZÁVISLOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný