English

Ing. Ayodeji Omishore – seznam publikací

2014

  1. BOGÁROVÁ, M.; OMISHORE, A., The influence of point thermal bridges caused by mechanical anchoring of flat roofs on the thermal stability of the room, příspěvek na konferenci Young Scientist 2014, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný