English

Ing. Michal Majsniar – seznam publikací

2017

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S.; SOUDEK, P., ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017 , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
  2. NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; BEDLIVÁ, H.; MAJSNIAR, M., The Effect of the Vegetative Roof Construction on the Thermal Stability in the Testing Building Taking into Consideration the Effect of the Designed Air Gap, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, EnviBUILD 2015 - Building Concepts - Energy Savings & Environment Friendly Technologies, 2016

2015

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., TEPELNÁ STABILITA OBJEKTU PŘI POUŽITÍ ZELENÉ STŘECHY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015
  2. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., The effects of vegetative roofs onto the thermal stability of a building object, příspěvek na konferenci Maltoviny 2014, ISBN 9783038354, 2015

2014

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., Vliv zeminy na průběh teplot ve vegetační střeše, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
  2. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., On some aspects of application of vegetative roofs in building structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 1022-6680, TransTech Publishers, Zurich, 2014

2013

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., Konstrukční skladby vegetačních střech, příspěvek na konferenci REALIZACE STAVEB - TEORIE A PRAXE Sborník mezinárodního workshopu 11. - 13. září 2013, Křtiny, Česká republika, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,, Brno, 2013
  2. MAJSNIAR, M.; HINDRÁKOVÁ, K.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKRAMLIK, J., Druhy rostlin pro vegetační střechy, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2013
  3. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S., Uspořádání zelených vegetačních střech, příspěvek na konferenci sborník konference Construction Materials 2013, ISBN 978-80-552-1031-5, Technická Fakulta SPU Nitra, Nitra, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný