English

Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K., Synthetic Preparation and Properties of Ettringite, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; HANÁČEK, J., Influence of Plasticizers on Properties of Anhydrite Binder, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Influence of Ambient Temperature on Course of Cement Stone Solidification, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2018

2017

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 2. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; GAZDIČ, D., Comparison of mineralogical changes during thermal processing of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R., Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljublana, Slovinsko, 2017
 4. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D., The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier , Netherlands, 2017
 5. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017

2016

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K., Belit Cement Based on Concrete Recyclate, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, 2016
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K., Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 4. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication Ltd., Switzerland, 2016
 5. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, trans tech Publications, Switzerland, 2016
 6. MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Černá Hora, 2016
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., METHOD FOR THE ACCELERATED TESTING OF THE DURABILITY OF A CONSTRUCTION BINDER USING THE ARRHENIUS APPROACH, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, De Gruyter, Bratislava Slovensko, 2016

2015

 1. MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement by FBC Ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2015
 2. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., FBC – ash as principal constituent of mixed hydraulic binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; STACHOVÁ, J., FBC- ash as a substitute of part material raw during production of portland cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2015
 4. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Laboratory Burning of Anhydrite from Phosphogypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, TTP, Švýcarsko, 2015

2014

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, část II, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., High-Temperature X-Ray Powder Diffraction of Secondary Gypsum, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 3. HLAVINKOVÁ, E.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HAVLÍČKOVÁ, K., Laboratory preparation of a ternary binder system, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; GEMRICH, J.; STANĚK, T., Potential to reduce CO2 emissions when producing hydraulic binders, článek v Cement International, ISSN 1610-6199, Verlag Bau+Technik GmbH, Německo, 2014
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Alpha plaster produced by the pressureless method of dehydration in salt solution, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2014
 6. GAZDIČ, D., Industrial resources for the production of sulphate binders, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Testing self-levelling floor screeds on the basis of ternary binder, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 8. DVOŘÁK, K.; DOBROVOLNÝ, P.; GAZDIČ, D., Pozzolanic aktivity increase of recycled glass, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 9. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I., Study of increasing of belite reactivity, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 10. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; STACHOVÁ, J., Study of the kinetics of hydration process of anhydrite using external exciters, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-926-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 11. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D., Fázové složení cementářských odprašků jako zdroj soli pro tvorbu roztoku na výrobu alfa sádry, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Study of belite structure changes influenced by potassium, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2013
 2. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; MAGRLA, R., Monitoring of Calcium Sulphate Phase Transformations Using Hightemperature X-ray Diffraction, příspěvek na konferenci Binders an Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 3. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; WALTER, M., Modification of the Raw Mix for Firing of Dicalcium Silicate Using Potassium Sulphate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 5. GAZDIČ, D., Slag-sulphate binder preparation, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 6. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J., SNIŽOVÁNÍ EMIS CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU VYUŽITÍM FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, VUT, 2013
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Analýza využitelnosti energosádrovce z elektrárny Opatovice pro výrobu síranových pojiv, , vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013

2012

 1. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Příprava síranového pojiva z chemosádrovce, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Study of increasing of belite cement reactivity, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ICAMM2012, Sanya China, 2012
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Possibilities of alpha gypsum preparation in chloride salt solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, GCCSEE 2012, Yichang, 2012
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Commercially used sulphate binders based on anhydrite, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, GCCSEE, Yichang, 2012
 5. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Gypsum dehydration to Alpha-gypsum in mixed chloride solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, ICAMEM 2011, 2012

2011

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Utilization of fluid bed fly ash in the preparation of raw materialas base for portland cement burning, , ISSN 0009-2770, Brno Univerzity of Technology, Brno, 2011
 2. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Theoretical background of gypsum dehydration to alpha-gypsum in chloride solution, , ISSN 0009-2770, Brno University of technology, Brno, 2011
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košická Belá, 2011
 4. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, Brno, 2011
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Ediciones Cemento S.L., Madrid, 2011

2010

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J., Netradiční pojiva na bázi třísložkového systému struska-fluidní popílek-anhydrit, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; PŘEHNAL, P., Belitický cement připravený nízkoenergetickými výpaly, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Využití chloridových odprašků pro přípravu sádry roztokovou metodou, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Výzkum kinetiky belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Kočovce, 2010
 6. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Vývoj a využití anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2010

2009

 1. GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; NOVÁK, J., Hydraulická maltovina s anhydritovou složkou, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HOFFMANN, O.; NOVÁK, J., Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources, příspěvek na konferenci Wastes and Enviroment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Utilization of chloride salts for dehydrating solution preparation in the production of alfa-gypsum by the pressureless method, příspěvek na konferenci 17. Intermational Baustofftagung, Ibausil, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus - Universität Weimar, Weimar, 2009
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Anhydritové podlahové směsi, příspěvek na konferenci Podlahy 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2009
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HOFFMANN, O., Increasing hydration kinetics of belite cement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Poloprovozní výroba beta sádry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 7. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; NOVÁK, J., Modifikace přírodního anhydritu síranovým budičem, příspěvek na konferenci Proceeding of the Internationla Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 8. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Zvýšení reaktivity belitického cementu, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2009
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 10. GAZDIČ, D., Modifikace anhydritové maltoviny zušlechťujícími přísadami, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Struskosíranový cement na bázi anhydritu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 2. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; HROUDOVÁ, J., Belitický cement s využitím betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Cement 2008 - Inovačné trendy vo výrobe stavebných látok, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2008
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Použití přírodního anhydritu pro výrobu samonivelačních podlah, příspěvek na konferenci Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Praha, 2008
 4. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Modifikace polského přírodního anhydritu směsným budičem, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 5. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Vliv ztekucovadla na vlastnosti anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 6. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Firing proces of hydrailic lime based on FBC ash, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2008
 7. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský dvůr, 2008
 8. GAZDIČ, D., Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008, ISBN 978-80-02-02011-0, PCHE PetroCHemEng, Milovy, 2008
 9. GAZDIČ, D., Vývoj síranového pojiva z přírodního anhydritu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D., Vývoj směsného síranového pojiva, příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 2. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Natural anhydrite modification cause by external exciter, příspěvek na konferenci Silichem 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno-Rozdrojovice, 2007
 3. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D., Příprava anhydritové malty, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 4. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Vliv retenční přísady na dosahované technologické vlastnosti anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Využití anhydritové maltoviny pro přípravu podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, ČVUT Praha, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2007
 6. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Effect of admixtures on the properties of binder based on natural anhydrite, příspěvek na konferenci Matbud´ 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Institute of building materials and structures, Cracow, Poland, 2007
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Natural anhydrit - raw-material for production of dry mortar mixtures, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 8. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Vliv vnějších parametrů na chování anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2007
 9. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Výroba anhydritové maltoviny výpalem z energosádrovce, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2007, ISBN 978-80-02-01894-0, PCHE PetroCHemEng, Milovy, 2007
 10. GAZDIČ, D., Síranové pojivo na bázi anhydritu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007

2006

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Problematika anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný