English

Ing. Viktor Nohál – seznam publikací

2017

  1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D., THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017

2016

  1. SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V., VIBRATION ANALYSIS IN THE GRAVEL BALLAST BY MEASURING STONE METHOD, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný