English

Ing. Ondřej Anton, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2017
 2. CIKRLE, P.; ANTON, O., Kontrola rovnoměrnosti betonu prefabrikátu s využitím ultrazvukové metody, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Kočovce, 2017
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 4. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O., Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

2016

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kapitola v Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, ISBN 978-80-87896-34-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Portál TZB-info, Praha, 2016
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O., Betonové konstrukce památek a hodnocení na základě užití NDT metod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 6. CIKRLE, P.; ANTON, O., Využití nedestruktivní diagnostiky pro hodnocení betonových konstrukcí památek, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 7. ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P., PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M., Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století, kapitola v Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století, ISBN 978-80-87896-21-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2015
 2. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T., Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů, příspěvek na konferenci Městské inženýrství, ISBN 978-80-87438-62-6, ČKAIT, Karlovy Vary, 2015
 4. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonubetonu za posledních 25 let, příspěvek na konferenci Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, VUT v Brně, Brno, 2015

2014

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Indikátory výztuže - oživení tradiční metody, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS,s.r.o., Praha, Česká republika, 2014
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, Česká republika, 2014
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 6. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2014
 7. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2014
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-871-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2014
 9. ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2013
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, ČR, 2013
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 6. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii., příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR, 2013
 7. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU, , 2013
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 9. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 10. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 11. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2013
 12. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 13. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení betonu a stavebního kamene, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013
 14. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení keramických zdících prvků, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013

2012

 1. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J., Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples., příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, Česká republika, 2012
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J., Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce., příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 7. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 9. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O., Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-8076-095-3, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Bratislava, Slovensko, 2012
 10. HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P., Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures., , Fabricado por Wave Media, Fortaleza, Brazil, 2012
 11. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Homogeneity detection of fibre-concrete structures by using radiographic technique, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer, Istanbul, 2012

2011

 1. HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M., A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J., Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou, příspěvek na konferenci Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2011
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O., DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 5. HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J., Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples, příspěvek na konferenci In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011, ISBN 978-80-01-04836-8, Prague, 2011
 6. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích, příspěvek na konferenci Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, 2011
 8. ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J.; KORDINA, T., Rozvoj a použití georadaru při diagnostice železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o., Praha, 2011
 9. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J., Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-87294-22-2, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 10. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-720-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiography of Fibre-concrete Structures, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 3. ANTON, O.; KORDINA, T., BASIC IDENTIFICATION OF MEASURED DATA EVALUATION USING GPR METHOD WHILE CHLORIDE IONS IN CONCRETE MONITORING., příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 4. ANTON, O.; KORDINA, T.; ŠTAINBRUCH, J., INFLUENCE OF GPR SCANNING METHOD FOR MEASURING THE QUALITY OF RAW AND PROCESSED DATA, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 5. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2010
 6. CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV., , ISBN 978-80-214-4198-9, Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, Brno, 2010
 7. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Identification of objects in concrete structure by Impact-Echo, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 - Non Destructive Testing in Engineering Practice PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-723-9, Brno University of Technology, Brno, 2010
 8. STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 9. HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J., Ověřování homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 10. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 11. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O., Evaluation of the Influence of a Scanning Method on the Resulting Quality of the GPR Images, příspěvek na konferenci Proceedings of the XIII International Conference on Ground penetrating Radar Lecce (Italy), 21-25 June 2010, ISBN 978-1-4244-4605-6, 2010
 12. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 13. STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 14. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O., VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ GPR METODY PRO LOKALIZACI VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH A ZHODNOCENÍ VLIVU ZPŮSOBU SKENOVÁNÍ NA POLOZE VÝZTUŽE, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 15. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J., Porovnání kvality GPR snímk v závislosti na způsobu skenování, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010
 16. KADLECOVÁ, Z.; KORDINA, T.; ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J., Detekce ocelové výztuže pomocí 3D GPR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010
 17. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact-echo versus radar, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, VUT v Brně, Brno, 2010
 18. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-672-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010
 19. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Problematika pevného spojení dřevostavby se základem, příspěvek na konferenci XIX. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Detection of steel bar in concrete by impact-echo method, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non Destructive TYesting in Engineering Practice PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno University of Technology, Brno, 2009
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 3. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Detection of Steel Bar in Concrete by Impact-Echo, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 4. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., DEFECT DETECTION IN CONCRETE STRUCTURE WITH NDT METHODS: IMPACT-ECHO VERSUS RADAR, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Čndt, Praha, 2009
 5. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect Detection in Concrete Structures with NDT Methods: Impact-Echo Versus Radar, příspěvek na konferenci NDE for Safety, PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-3973-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 7. ANTON, O., Radiografie Co60 - identifikace dutin, možnost ověření správnosti zainjektování předpínací výztuže, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 8. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A.;, Defectoscopy o Concrete Structure by Impact-Echo Method, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference, ISBN 978-80-554-0100-3, EDIS - University of Žilina, Žilina, 2009
 9. ANTON, O., The Problem of Testing the Grouting of Prestressing Reinforcement - Use of Radiography, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 10. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009
 11. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009

2008

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P., Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, FAST, THD, Brno, 2008
 4. ANTON, O.; VÍTEK, L., LIKVIDACE HLINITANOVÉHO BETONU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 5. ANTON, O., MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60, příspěvek na konferenci Konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008
 6. ANTON, O., Možnost identifikace ocelové výztuže v železobetonu radiografickou kontrolou pomocí Co60, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, 2007
 2. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, příspěvek na konferenci IV. Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Buenos Aires, Argentina, 2007
 3. ANTON, O.; SVOBODA, D., THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION OF THE REINFORCEMENT IN CONCRETE USING BY RADIOGRAPHIC CHECKING WITH Co60, příspěvek na konferenci Intrenational Topical Meeting VVER 2007, ISBN 978-80-02-01980-0, UJV, Praha, 2007
 4. ANTON, O., Radiografická kontrola výztuže pomocí Co60 možnost přesného určení typu výztuže v závislosti na prozařované tloušťce, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, ČVUT v Praze, Praha, 2007
 5. ANTON, O.; NĚMCOVÁ, H., MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60, příspěvek na konferenci KonferenceConstrumat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007
 6. LUŇÁČEK, M.; ANTON, O., PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO GRANT GAČR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 7. LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ", příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., Problematika výroby a užívání stínících betonů, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava, Praha, 2006
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí, příspěvek na konferenci CD nosič, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 2006

2005

 1. VÍTEK, L.; ANTON, O., Stínící sendvičové konstrukce pro lékařská diagnostická pracoviště s pozitronovou emisní tomografií, příspěvek na konferenci 3. Konference Speciální betony, ISBN 80-86604-22-5, Sekurkon Ostrava, Malenovice, 2005
 2. ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2005, ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, 2005
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V., Měření vlhkosti v praxi soudního inženýra, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2005
 4. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L., Radiografická kontrola výztuže v porušených střešních vaznících průmyslové haly, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 5. ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V.; HOBST, L., Diagnostika průniku vody do sklepních prostor rodinného domu, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 6. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Radiographic Control of Reinforcement in Damaged Roof Trussečs of Industrial Hall, příspěvek na konferenci Damstruc 2005, ISBN 85-905495-2-6, Universidade federal fluminense, Brasilia, 2005
 7. ANTON, O.; VÍTEK, L.; BLAŽKOVÁ, V., Diagnostika příčin poruchy střešních vazníků průmyslové haly, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2829-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005
 8. BLAŽKOVÁ, V.; ANTON, O., Radiometrické měření objemové vlhkosti suterénního zdiva na rodinném domě v Kanicích, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2829-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005

2004

 1. ANTON, O., Zkušebnictví a technologie ModulBI02-M04 Laboratorní cvičení, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004

2003

 1. VÍTEK, L., ANTON, O., ŠKODOVÁ, V., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle., příspěvek na konferenci Odborná konference doktorského studia 2003, ISBN 80-7204-265-3, -, Brno, 2003
 2. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření ., příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003
 3. ANTON, O., VÍTEK, L., ŠKODOVÁ, V., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci Odborná konference doktorského studia 2003, ISBN 80-7204-265-3, -, Brno, 2003
 4. ANTON, O., HOBST, L., VÍTEK, L., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003

2002

 1. HOBST, L., VÍTEK, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing of Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci , 2002
 2. ANTON, O., VÍTEK, L., Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, -, Otrokovice, 2002
 3. VÍTEK, L., ANTON, O., Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť., příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, -, Otrokovice, 2002
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 5. ANTON, O., Základy zkušebnictví, , ISBN 80-214-2079-0, CERM s.r.o Brno, Brno, 2002
 6. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2002, -, Brazílie, 2002
 7. ANTON, O., VÍTEK, L., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 8. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle., příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný