English

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O., Assessment of rail long-pitch corrugation, , Czech Technical University in Prague, Prague, 2017

2016

 1. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M., Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2016
 2. PLÁŠEK, O., Current challenges for research activities in the field of railway infrastructure, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 3. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O., ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Group Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, 2016
 4. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length, článek v Road and Rail Structure IV, ISSN 1848-9842, ISBN 1848-9842, University of Zagreb, Zagreb, 2016
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J., Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami, příspěvek na konferenci Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek., ISBN 978-80-905733-3-8, VOŠ a SPŠ Děčín, Děčín, 2016

2015

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva, , Brno, 2015
 2. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V., Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 3. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J., Katalog vad a poruch tramvajových tratí, , ISBN 978-80-214-5253-4, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2015
 4. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J., Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings, , Osaka, Japan, 2015
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J., Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2015
 6. AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Podpražcové podložky v koleji, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Brno, 2015

2014

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J., Under Sleeper Pads in Railway Track, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2014

2013

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, , Brno, 2013
 2. ELIÁŠ, J.; PLÁŠEK, O., Dem simulation of railway ballast oedometric test, , Paris, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže, , Brno, 2012
 2. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 3. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 4. HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout, příspěvek na konferenci Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, Univerzity of Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia, 2012
 5. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M., Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge, příspěvek na konferenci Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2012
 6. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M., Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, ISBN 978-1-905088-53-9, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2012

2011

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J., Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 2. HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O., Influence of USP on Dynamic Load in Turnout, příspěvek na konferenci Railway Engineering 2011, ISBN 0-947644-69-5, University of Westminster, London, UK, 2011
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O., Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2011
 4. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta 2011, ISBN 978-80-254-8811-9, VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, Děčín, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2010
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Environmentální aspekty dopravních staveb, ISSN 1210-3942, ISBN 978-80-7204-696-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 3. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, University of Zagreb, Zagreb, 2010

2009

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analysis of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, ISBN 978-83-7125-184-9, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2009
 2. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 4. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE , ISBN 0-947644-64-4, 2009
 6. MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V., ANALYSIS OF CONTINOUS RAIL AT RAILWAY BRIDGE, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 7. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Hodnocení dynamických parametrů koleje, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 9. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 10. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Použití pružných prvků v konstrukci koleje, příspěvek na konferenci 5. Fórum kol'ajovej dopravy, ISBN 978-80-88973-50-8, FO ART, s.r.o. Bratislava, Bratislava, SK, 2009

2008

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2008
 2. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R., Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ISBN 978-80-02-02024-0, Česká silniční společnosti, Mikulov, 2008
 3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O., Napěťivá analýza železnice, příspěvek na konferenci 46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008, ISBN 978-80-248-1774-3, VSB, Ostrava, 2008
 4. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců, příspěvek na konferenci Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, University of Žilina, Žilina, 2008
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, příspěvek na konferenci Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008, ISBN 978-80-254-1554-2, SŽDC s.o., Liberec, 2008
 6. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR, příspěvek na konferenci 4. Fórum koľajovej dopravy, Spoľočnosť PSKD, Bratislava, 2008
 7. PLÁŠEK, O., Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta po roce 2008, VOŠ a SPŠ stavební Děčín, Děčín, 2008

2007

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2007
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 07. Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Design of Under Sleeper Pads for Turnout, článek v Archiwum Instytutu Inzynierii Ladowej. Archives of Institute of Civil Engineering, ISSN 1897-4007, Politechnika Poznanska, Poznan, 2007
 4. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 6. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lže v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2007
 7. SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L., The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, London, London, UK, 2007
 8. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P., The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, University of Edinburgh, London, UK, 2007
 9. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007
 10. SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2007

2006

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V., Železniční stavby II, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2006
 2. PLÁŠEK, O., Pružné prvky v konstrukci koleje - podpražcové podložky, příspěvek na konferenci , VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně, Děčín, 2006
 3. PLÁŠEK, O., Teoretická a experimentální analýza chování betonových pražců v kolejovém loži, , Brno, 2006

2005

 1. PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby I, , Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2005
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M., Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2005

2004

 1. PLÁŠEK, O., VALENTA, M., The Monitoring of Train Operation Load, příspěvek na konferenci Transport Systems Telematics TST 2004, ISBN 83-917156-2-0, Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice, 2004
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Ověřování žlabových výhybkových pražců, příspěvek na konferenci Experiment 2004, ISBN 80-7204-354-4, CERM, Brno, 2004
 3. PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M., Železniční stavby. Železniční svršek a spodek, spec. publikace, ISBN 80-214-2621-7, CERM, Brno, 2004
 4. PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J., Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce, příspěvek na konferenci Pozemné komunikácie a dráhy, ISBN 80-8073-168-3, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2004
 5. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2004, ISBN 0-947644-54-7, Engineering Technics Press, London, 2004
 6. ZVĚŘINA, P., PLÁŠEK, O., Monitoring a diagnostika vad poruch krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci V. dopravně inženýrské dny, ISBN 80-02-01642-4, Česká silniční společnost, Mikulov, 2004

2003

 1. PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D., Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2003
 2. PLÁŠEK, O., VALENTA, M., Zkušenosti z měření a vyhodnocení dynamického namáhání konstrukce železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km.h-1, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-0664-4, University of Žilina, Žilina, 2003
 3. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth International Conference on "Maintence&Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks" (on CD), ISBN 0-947644-50-4, Engineering Technics Press, Edinburgh, 2003

2002

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci Railway Engineering - 2002, ISBN 0-947644-48-2, University of Edinburgh, London, 2002
 2. PLÁŠEK, O., Procedury pro optimalizaci geometrických parametrů koleje, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-810-5, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2002
 3. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. PLÁŠEK, O., SAHÁNEK, Z., MOSLER, T., Chování betonových pražců ve výhybkách na modernizovaných tratích, příspěvek na konferenci Modernizácia železničných tratí XI. medzinárodná konferencia VRT, ISBN 80-7100-893-1, Žilinská univerzita, Žilina, 2001

2000

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betnových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Statická analýza plastových vložek do betonových pražců, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2000
 3. PLÁŠEK, O., Měření dynamických účinků ve výhybkách, příspěvek na konferenci International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and of Wind Engineering, ISBN 80-7100-734-X, Neuveden, Vyhně, Slovenská republika, 2000

1999

 1. PLÁŠEK, O., Provozní ověření žlabových pražců výhybek, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1999

1998

 1. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky vyhýbek soustav UIC 60 a S 49 druhé generace., článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998
 2. PLÁŠEK, O., SALAJKA, V., Výpočet přestavných odporů pro jazyky výhybek UIC 60 a S 49 druhé genrace, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998
 3. PLÁŠEK, O., RailCAD - řešení geometrické polohy koleje v prostředí AutoCAD, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 1998

1996

 1. PLÁŠEK, O., Posouzení únosnosti kolejnic při manipulaci se smontovanými výhybkovými díly, článek v , 1996

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný