English

doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc. – seznam publikací

2016

 1. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 2. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 2. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 4. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 5. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 6. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015

2014

 1. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv, , Brno, 2014

2005

 1. NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K., Využití stavebních recyklátů v betonu -současný stav a trendy, příspěvek na konferenci 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, Sekurkon, Praha, 2005
 2. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Vybrané technické požadavky na recykláty z minerálních stavebních odpadů, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2875-9, ARSM, Brno, 2005

2003

 1. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K., Náhrada části hrubého kameniva v betonu teplárenskou struskou, příspěvek na konferenci Recykling 2003 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2309-9, ASTM+VUT Brno, Brno, 2003

2002

 1. NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recykling 2002, ISBN 80-214-2078-2, Společnost pro recyklaci, Brno, 2002
 2. NOVOTNÝ, B., KULÍSEK, K., Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta stavebná, Košice, 2002
 3. ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, -, Brno, 2002

2001

 1. HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V., Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 3. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Příspěvek k problematice recyklace sádrových výrobků, příspěvek na konferenci Recycling 2001, ISBN 80-214-1848-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s ARSM v ČR, Brno, 2001
 4. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Construction Material Recycling - Securing of Quality and Ecology Standards, příspěvek na konferenci Tagungsband 11.RCL-Interforum 2001, Internationale Vereinigung Baustoff-Recycling RCL Management GmbH, Berlin/Deutschland, RCL Management GmbH, Berlin Prag, 2001
 5. NOVOTNÝ, B., Odstraňování výkvětů na stavební keramice., příspěvek na konferenci VII. mezinárodní konference Construmat 2001 Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD, Brno, 2001
 6. NOVOTNÝ, B., KARÁSKOVÁ, J., Výroba stavebních tvárnic za použití recyklátu., příspěvek na konferenci Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin "Recycling 2001", ISBN 80-214-1557-6, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM), Brno, 2001

2000

 1. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Jakost a ekologie při zpracování druhotných surovin, příspěvek na konferenci Jakost 2000, ISBN 80-02-01350-6, DTO Ostrava, Ostrava, 2000
 2. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Environment a jakost recyklovaných stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Recycling 2000, ISBN 80-214-1557-6, ARSM, Brno, 2000

1999

 1. KULÍSEK,K., NOVOTNÝ,B., Jakost v recyklaci stavebních materiálů, příspěvek na konferenci 8. Mezinárodní konference JAKOST 99, ISBN 80-02-01301-8, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný