English

Proděkani Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018


PRODĚKANI

prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
 • proděkan pro magisterské a doktorské studium; statutární zástupce děkana
 • tel.: +420 541147311
 • e-mail: bajer (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
 • proděkan pro bakalářské studium a anglickou výuku
 • tel.: +420 541147759
 • e-mail: jandora (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
 • proděkan pro vědu a výzkum
 • tel.: +420 541147360
 • e-mail: novak (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Nikol ŽIŽKOVÁ, Ph.D.
 • proděkanka pro vnitřní a zahraniční vztahy
 • tel.: +420 541147515
 • e-mail: zizkova (t) n (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.
 • proděkan pro strategický rozvoj
 • tel.: +420 541147409
 • e-mail: novotny (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz