English

SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2018