English

SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2018

Akademický senát Vědecká rada Disciplinární komise Tajemník Děkan Kolegium děkana Komise děkana Proděkani Vedoucí SO Předsedové OR Děkanát Ústavy KIC AdMaS Sekretariát děkana Rady SP Pedagogické OR Rady DSP