English

PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

pro funkční období od 15. 5. 2014 do 31. 1. 2018

INTERNÍ ČLENOVÉ

 1. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - děkan Fakulty stavební VUT v Brně
 2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 3. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 4. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 5. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 6. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 7. Ing. Oldřich Šašinka, MBA - tajemník Fakulty stavební VUT v Brně
 8. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - ředitel Centra AdMaS

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 1. Povodí Moravy, s.p.
 2. -  UNISTAV CONSTRUCTIONS a.s.
 3. - STAVOS Brno, a.s.
 4. Ing. Zdeněk Bílek, MBA - SIKA CZ, s.r.o.
 5. Ing. arch. Klára Bukolská - VELUX Česká republika, s.r.o.
 6. Ing. Pavel Čada, Ph.D. - E.ON Česká republika, s.r.o.
 7. Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. - PRAGIS, a.s.
 8. Ing. Lubomír Gloc - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 9. Milan Halouzka - D.I.S., spol. s.r.o.
 10. Ing. Eduard Hrouzek - IMOS Brno, a.s.
 11. Ing. Karel Chuděj - Českomoravský cement, a.s.
 12. Ing. Aleš Jakubík - Redrock Construction s.r.o.
 13. Ing. arch. Radoslav Kobza - Arch.Design
 14. Ing. Pavel Krejčí - KOMFORT, a.s.
 15. Ing. Zbyšek Kubíček - ZLÍNSTAV, a.s.
 16. Ing. Petr Kučerňák - KOVOPROJEKTA Brno, a.s.
 17. Ing. Pavel Kutálek - AQUATIS a.s.
 18. Ing. Pavel Loutocký - Magistrát města Brna
 19. Ing. Zdeněk Mička - Metrostav a.s.
 20. Ing. Tomáš Nossek - OHL ŽS Brno, a.s.
 21. Petr Polický - ESOX Brno
 22. Ing. Miroslav Procházka - Technický a zkušební ústav stavební Brno
 23. Ing. Karel Pukl - SUDOP Brno, spol. s r.o.
 24. Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - TONDACH Česká republika s.r.o.
 25. Ing. Bohuslav Slánský - Skanska a.s.
 26. Ing. Jaroslav Starosta - PREFA Brno, a.s.
 27. Ing. Josef Suchomela - DOSTING, spol. s.r.o.
 28. Ing. Martin Školoud - INTAR, a.s.
 29. Ing. Radim Tichý, MBA - Veletrhy Brno, a.s.
 30. doc. Ing. Karel Tuza, CSc. - A PLUS Brno, a.s.
 31. Ing. František Vaculík - PSJ Jihlava
 32. Ing. Přemysl Veselý - PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
 33. Ing. Petr Vokřál - Primátor města Brna