English

PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

pro funkční období od 15. 5. 2014 do 31. 1. 2018

INTERNÍ ČLENOVÉ

 1. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - děkan Fakulty stavební VUT v Brně
 2. doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 3. doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 4. prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 5. prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 6. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - proděkan Fakulty stavební VUT v Brně
 7. Ing. Oldřich Šašinka, MBA - tajemník Fakulty stavební VUT v Brně
 8. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - ředitel Centra AdMaS

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 1. - Povodí Moravy, s.p.
 2. Bc. Jaromír Baláž - JB Stavební, s.r.o.
 3. Ing. Jiří Bělohlav - Metrostav, a.s.
 4. Ing. Zdeněk Bílek, MBA - SIKA CZ, s.r.o.
 5. Ing. arch. Klára Bukolská - VELUX Česká republika, s.r.o.
 6. Ing. Zdeněk Donát, Ph.D. - PRAGIS, a.s.
 7. Milan Halouzka - D.I.S., spol. s.r.o.
 8. Ing. Ladislav Haška - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 9. Ing. Eduard Hrouzek - IMOS Brno, a.s.
 10. Ing. Jan Hrozek - Českomoravský cement, a.s.
 11. Ing. arch. Radoslav Kobza - Arch.Design
 12. Ing. Lukáš Kouřil - STAVOS Brno, a.s.
 13. Ing. Pavel Krejčí - KOMFORT, a.s.
 14. Ing. Jiří Krumnikl - TONDACH Česká republika, s.r.o.
 15. Ing. Zbyšek Kubíček - ZLÍNSTAV, a.s.
 16. Ing. Petr Kučerňák - KOVOPROJEKTA Brno, a.s.
 17. Ing. Pavel Kutálek - Pöyry Environment, a.s.
 18. Ing. Pavel Loutocký - Magistrát města Brna
 19. Ing. Tomáš Nossek - OHL ŽS Brno, a.s.
 20. Petr Polický - ESOX Brno
 21. Ing. Miroslav Procházka - Technický a zkušební ústav stavební Brno
 22. Ing. Karel Pukl - SUDOP Brno, spol. s r.o.
 23. Ing. Jaroslav Starosta - PREFA Brno, a.s.
 24. Ing. Jaroslav Stibůrek - SKANSKA CZ-region Brno, s.r.o.
 25. Ing. Josef Suchomela - DOSTING, spol. s.r.o.
 26. Ing. Martin Školoud - INTAR, a.s.
 27. Ing. Alois Švehla - Unistav, a.s.
 28. Ing. Radim Tichý, MBA - Veletrhy Brno, a.s.
 29. doc. Ing. Karel Tuza, CSc. - A PLUS Brno, a.s.
 30. Ing. František Vaculík - PSJ Jihlava