English

ZADÁNÍ Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE STUDIU NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Na této stránce jsou uvedeny testy a zadání z přijímacích zkoušek ke studiu navazujících magisterských studijních programů (NMSP) na Fakultě stavební VUT v Brně v minulých letech. Nemusíme zajisté zdůrazňovat, že řešení jednotlivých úloh, uvedené ve zveřejněných testech, v "ostrých" testech nenajdete.

NMSP Stavební inženýrství

  OBORY
AKADEMICKÝ ROK S K M V E R
  Zadání S-1
Zadání S-2
Zadání S-3
Zadání K Zadání M Zadání V Zadání E-1
Zadání E-2
Zadání R

NMSP Geodézie a kartografie

AKADEMICKÝ ROK G          
  Zadání G          

Zkratky oborů:
E - Management stavebnictví, G - Geodézie a kartografie, K - Konstrukce a dopravní stavby, M - Stavebně materiálové inženýrství, R - Realizace staveb, S - Pozemní stavby a V - Vodní hospodářství a vodní stavby.