English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Všechna kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017-2018 již proběhla. Přijatým uchazečům blahopřejeme.