English

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAST VUT V BRNĚ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


DSP GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ A CIVIL ENGINEERING

se zahájením výuky v akademickém roce 2016-2017

Směrnice pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2016-2017 (Směrnice děkana č. 09/2015), schválená Akademickým senátem Fakulty stavební VUT v Brně.

|   Schváleno AS dne: 11. 11. 2015   |   Vydáno dne: 18. 11. 2015   |   Účinnost od: 31. 01. 2016   |  

Uchazeči o studium v DSP se hlásí ke konkrétním tématům doktorského studia, vypsaným pro daný obor DSP školícím pracovištěm (viz aktuality).
 

DSP GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ A CIVIL ENGINEERING

se zahájením výuky v akademickém roce 2017-2018

Směrnice pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2017-2018 (Směrnice děkana č. 11/2015), schválená Akademickým senátem Fakulty stavební VUT v Brně.

|   Schváleno AS dne: 16. 11. 2016   |   Vydáno dne: 18. 11. 2016   |   Účinnost od: 01. 02. 2017   |  

Uchazeči o studium v DSP se hlásí ke konkrétním tématům doktorského studia, vypsaným pro daný obor DSP školícím pracovištěm (viz aktuality).