English

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮPřijímací řízení pro akademický rok 2017-2018


Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto doktorských studijních programů:

· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 05. 2017   |   Termín př. zkoušek: 16. 06. 2017
  |   Přijímání přihlášek bude zahájeno ve čtvrtek 20. 04. 2017.
  |   Témata doktorských studií: GK(P) · GK(K)
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 07. 2017   |   Termín př. zkoušek: 08. 09. 2017
  |   Přijímání přihlášek bude zahájeno ve čtvrtek 01. 06. 2017.
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 07. 2017   |   Termín př. zkoušek: 08. 09. 2017
  |   Přijímání přihlášek bude zahájeno ve čtvrtek 01. 06. 2017.
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 11. 12. 2017   |   Termín př. zkoušek: 02. 02. 2018
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 11. 12. 2017   |   Termín př. zkoušek: 02. 02. 2018
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 

Uchazeči o studium těchto DSP se hlásí k vypsaným tématům doktorského studia, která schvaluje Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně. Bližší podrobnosti najdete ve směrnici pro přijímací řízení. Fakulta stavební VUT preferuje i ekonomicky zvýhodňuje podání elektronické přihlášky.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018-2019


Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto doktorských studijních programů:

· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: do 31. 05. 2018 *)   |   Termín př. zkoušek: 15. 06. 2018
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: do 31. 07. 2018 *)   |   Termín př. zkoušek: 07. 09. 2018
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: do 31. 07. 2018 *)   |   Termín př. zkoušek: 09. 09. 2016
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: do 10. 12. 2018 *)   |   Termín př. zkoušek: 01. 02. 2019
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2018-2019   |   Termín pro podání přihl.: do 10. 12. 2018 *)   |   Termín př. zkoušek: 01. 02. 2019
 
  *) Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 

Uchazeči o studium těchto DSP se hlásí k vypsaným tématům doktorského studia, která schvaluje Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně. Bližší podrobnosti najdete ve směrnici pro přijímací řízení. Fakulta stavební VUT preferuje i ekonomicky zvýhodňuje podání elektronické přihlášky.