English

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Přijímací řízení pro akademický rok 2016-2017


Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto doktorských studijních programů:

· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2016-2017   |   Termín pro podání přihlášek: 12. 12. 2016   |   Termín př. zkoušek: 03. 02. 2017
  |   Přijímání přihlášek bude zahájeno v pondělí 07. 11. 2016.
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2016-2017   |   Termín pro podání přihlášek: 12. 12. 2016   |   Termín př. zkoušek: 03. 02. 2017
  |   Přijímání přihlášek bude zahájeno v pondělí 07. 11. 2016.
  |   Témata doktorských studií: FMI · KDS · MGS · PST · VHS
 

Uchazeči o studium těchto DSP se hlásí k vypsaným tématům doktorského studia, která schvaluje Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně. Bližší podrobnosti najdete ve směrnici pro přijímací řízení. Fakulta stavební VUT preferuje i ekonomicky zvýhodňuje podání elektronické přihlášky.


Přijímací řízení pro akademický rok 2017-2018


Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu těchto doktorských studijních programů:

· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 05. 2017   |   Termín př. zkoušek: 16. 06. 2017
  Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 07. 2017   |   Termín př. zkoušek: 08. 09. 2017
  Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: ZS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 31. 07. 2017   |   Termín př. zkoušek: 08. 09. 2017
  Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v českém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 11. 12. 2017   |   Termín př. zkoušek: 02. 02. 2018
  Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 
· Civil Engineering (CE) s prezenční a kombinovanou formou studia s výukou v anglickém jazyce,
  |   Zahájení výuky: LS a. r. 2017-2018   |   Termín pro podání přihlášek: 11. 12. 2017   |   Termín př. zkoušek: 02. 02. 2018
  Přijímání přihlášek bude zahájeno až po projednání a schválení témat doktorských studií Vědeckou radou FAST VUT.
 

Uchazeči o studium těchto DSP se hlásí k vypsaným tématům doktorského studia, která schvaluje Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně. Bližší podrobnosti najdete ve směrnici pro přijímací řízení. Fakulta stavební VUT preferuje i ekonomicky zvýhodňuje podání elektronické přihlášky.