English

Vedení fakulty

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018


DĚKAN

PRODĚKANI

doc. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
  • proděkan pro magisterské a doktorské studium; statutární zástupce děkana
  • tel.: +420 541147311
  • e-mail: bajer.m@fce.vutbr.cz
doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
doc. Ing. Nikol ŽIŽKOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav NOVOTNÝ, CSc.

TAJEMNÍK

Ing. Oldřich ŠAŠINKA, MBA